Digitális könyvtárAz OTP Fáy András Alapítvány gondozásában létrejött dokumentumtár célja, hogy a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány több évtizedes szakmai működése során felhalmozott tudományos anyagokat, jogutódként folytatólagosan közkincsé tegye. A dokumentumtárban az elmúlt évtizedben kiírt, a munka világával kapcsolatos pályázatokra beérkezett tudományos pályaművek találhatóak meg.

Az adatbázisban történő kereséshez különböző lehetőségeket kínálunk. A típus pályázat típusára utal, vagyis hogy PHD vagy TDK dolgozat vagy éppen kutatói pályázat. A kategóriában fiatalok munkapiaci helyzetétől kezdve az atipikus foglalkozáson át a migrációig kerültek témakörönként csoportosításra az anyagok. Ezek mellett lehetőség nyílik kulcsszóra történő keresésre is.

A dokumentumtár célja, hogy segítse, támogassa a munka világával kapcsolatos tudományos munkát, akár egy szakdolgozathoz háttér információként, akár új kutatási munkákhoz ötletként vagy kiegészítésként.

 

Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 
 

A belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira. Budapest, 2017. (Langerné Dr. Rédei Mária, Kapitány Gabriella, dr. Lakatos Miklós)


belföldi mobilitás nemzetközi mobilitás napi ingázás demográfia gazdaság

 

 

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno-Komárom térségében Gödöllő-Komárno 2013. (Dr. Poór József és PhDr. Antalík Imrich, Dr. Juhász Tímea, PhDr. Kovács Ildikó Éva, PhDr. Madarász Imre, PhDr. Szabó Ingrid)


határon átnyúló foglalkoztatás atipikus foglalkoztatás nem piaci foglalkoztatás

 

 

Európai munkaerő-piaci helyzetkép, különös tekintettel a magyarországi munkaerőpiacra. Miskolci Egyetem, 2012. (Dobi Nóra Éva; Krajcsik Zsolt)


gazdaságtörténet kompetencia munkaerőpiac nemzetközi áttekintés

 

 

Bűvös páros. A kompetencia és a versenyképesség. Miskolci Egyetem. (Elek Patrícia Zita)


kompetencia versenyképesség

 

 

Projektmenedzsment kompetenciák - hagyományos és agilis megközelítés. Miskolci Egyetem, 2012. (Szilágyi Zsuzsanna)


kompetencia projektmenedzsment

 

 

A teljesítményértékelés és annak szerepe a humánerőforrás menedzsment rendszerében. 2009. (dr. Fehér Mriann Andrea)


teljesítményértékelés menedzsment humán erőforrás

 

 

Elektronikus dokumentumok a munkajogviszonyban – a munkajogi jognyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények a digitális világban (Dr. Bankó Zoltán)


digitalizálás jogszabály értelmezés

 

 

A kollektív szerződés intézménye az új Munka Törvénykönyvében – várakozások és eredmények (Dr. Berke Gyula)


jogtörténet kollektív szerződés

 

 

Elektronikus dokumentumok a munkajogviszonyban – a munkajogi jognyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények a digitális világban (Dr. Hrecska Renáta)


digitalizálás jogszabály értelmezés nemzetközi összehasonlítás

 

 

A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezetek tagjainak munkaviszonya az Európai Unió irányelveinek tükrében (Dr. Kártyás Gábor)


munkajog szabályozás nemzetközi összehasonlítás jogalkalmazás