Digitális könyvtárAz OTP Fáy András Alapítvány gondozásában létrejött dokumentumtár célja, hogy a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány több évtizedes szakmai működése során felhalmozott tudományos anyagokat, jogutódként folytatólagosan közkincsé tegye. A dokumentumtárban az elmúlt évtizedben kiírt, a munka világával kapcsolatos pályázatokra beérkezett tudományos pályaművek találhatóak meg.

Az adatbázisban történő kereséshez különböző lehetőségeket kínálunk. A típus pályázat típusára utal, vagyis hogy PHD vagy TDK dolgozat vagy éppen kutatói pályázat. A kategóriában fiatalok munkapiaci helyzetétől kezdve az atipikus foglalkozáson át a migrációig kerültek témakörönként csoportosításra az anyagok. Ezek mellett lehetőség nyílik kulcsszóra történő keresésre is.

A dokumentumtár célja, hogy segítse, támogassa a munka világával kapcsolatos tudományos munkát, akár egy szakdolgozathoz háttér információként, akár új kutatási munkákhoz ötletként vagy kiegészítésként.

 

Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 
 

A barnaövek revitalizációjának hatása a regionális társadalmi és gazdasági folyamatokra két régió összehasonlítása kapcsán (Hegyi-Kéri Ágnes)


helyi foglalkoztatás közfoglalkoztatás szociális gazdaság vegyes gazdaság

 

 

The examination of the sustainablity of brown field investments paying special attention to public policies and EU support (Hegyi-Kéri Ágnes)


helyi foglalkoztatás közfoglalkoztatás szociális gazdaság vegyes gazdaság

 

 

Contributions to the sectorial and spatial analysis of the structural change in manufacturing eas Cntral Europe (Dr. Kuttor Dániel, Hegyi-Kéri Ágnes)


helyi foglalkoztatás közfoglalkoztatás szociális gazdaság vegyes gazdaság

 

 

A revitalizáció, rehabilitáció jelentősége a regionális gazdaság fejlődésében, humán erőforrás és környezet gazdálkodási szempontok figyelembe vételével. 2012. (Hegyi-Kéri Ágnes)


revitalizáció rehabilitáció régió környezetgazdálkodás

 

 

Több mint emberi erőforrás. A modern humán erőforrás menedzsment gyakorlatok habermasi analízise 2010. (Hidegh Anna Laura)


elmélettörténet erőforrás menedzsment

 

 

A szervezeti elkötelezettség elméletei BCE 2013. (Kiss Csaba)


elmélettörténet módszertan munka-család

 

 

A munkanélküliség mérőszámainak lelemzése Magyarország és Ausztria példáján keresztül (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

A közfoglalkoztatás elmélete és gyakorlata Magyarországon (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

A leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek munkaerő-piaci helyzete az Éaszak-magyarországi régióban (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

HDI SChatzung auf die nord-ungarischen Micro-regionen (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás