Digitális könyvtárAz OTP Fáy András Alapítvány gondozásában létrejött dokumentumtár célja, hogy a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány több évtizedes szakmai működése során felhalmozott tudományos anyagokat, jogutódként folytatólagosan közkincsé tegye. A dokumentumtárban az elmúlt évtizedben kiírt, a munka világával kapcsolatos pályázatokra beérkezett tudományos pályaművek találhatóak meg.

Az adatbázisban történő kereséshez különböző lehetőségeket kínálunk. A típus pályázat típusára utal, vagyis hogy PHD vagy TDK dolgozat vagy éppen kutatói pályázat. A kategóriában fiatalok munkapiaci helyzetétől kezdve az atipikus foglalkozáson át a migrációig kerültek témakörönként csoportosításra az anyagok. Ezek mellett lehetőség nyílik kulcsszóra történő keresésre is.

A dokumentumtár célja, hogy segítse, támogassa a munka világával kapcsolatos tudományos munkát, akár egy szakdolgozathoz háttér információként, akár új kutatási munkákhoz ötletként vagy kiegészítésként.

 

Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 
 

Judgement of the employment by systematic data collection method (Dabasi Halász Zsuzsanna, Siposné Nándori Eszter, Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

The relationship between the globalization and the employment, in particular the North Hungarian region (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Employment trends by the Hungarian regions since the transition period (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Differencies or similarities? - Regional disparities on the labour market by the region of Western Greece and Northern Hungary (Lipták Katalin)


gazdaságtörténet, demográfia, migráció, atipikus foglalkoztatási formák, egészségügy, revitalizáció

 

 

Economic and legal background of untypical employment forms in Hungary (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Additives of the exploration of the effect of the globalization in the regional employment in Borsod-Abaúj-Zemplén county (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

A globalizáció hatása a regionális foglalkoztatás fejlődésére - kiegyenlítődésére vagy leszakadás Miskolc, 2011. (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Hat ábra - hat megállapítás - az Észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségeinek munkaerő-piaci helyzete (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Die analyse dr arbeitslosigkeitsindikatoren durch dem beispel von Ungarn und Österreich (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás

 

 

Differencies or similarities? - Regional disparities on the labour market by the region of Western Greece and Northern Hungary (Lipták Katalin)


globalizáció regionális foglalkoztatás