Digitális könyvtárAz OTP Fáy András Alapítvány gondozásában létrejött dokumentumtár célja, hogy a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány több évtizedes szakmai működése során felhalmozott tudományos anyagokat, jogutódként folytatólagosan közkincsé tegye. A dokumentumtárban az elmúlt évtizedben kiírt, a munka világával kapcsolatos pályázatokra beérkezett tudományos pályaművek találhatóak meg.

Az adatbázisban történő kereséshez különböző lehetőségeket kínálunk. A típus pályázat típusára utal, vagyis hogy PHD vagy TDK dolgozat vagy éppen kutatói pályázat. A kategóriában fiatalok munkapiaci helyzetétől kezdve az atipikus foglalkozáson át a migrációig kerültek témakörönként csoportosításra az anyagok. Ezek mellett lehetőség nyílik kulcsszóra történő keresésre is.

A dokumentumtár célja, hogy segítse, támogassa a munka világával kapcsolatos tudományos munkát, akár egy szakdolgozathoz háttér információként, akár új kutatási munkákhoz ötletként vagy kiegészítésként.

 

Hasznos időtöltést kívánunk!

 

 
 

A helyi foglalkoztatási kezdeményezések központi támogatásának elosztási mechanizmusai, Budapest, 2017. (Molnár György, Bazsalya Balázs, Bódis Lajos:)


közfoglalkoztatás

 

 

A munkajog digitalizálása A munkajog hozzáalkalmazása a digitális munkakörnyezethez és a változó munkavállalói kompetenciákhoz. Budapest, 2016. (Dr.Kártyás Gábor, Répáczki Rita, Dr. Takács Gábor:)


digitalizálás munkajog kompetenciák

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók és frissdiplomás munkanélküliek sikeres belépése a munka világába, Budapest, 2011 (Corvinus Egyetem)


kereso szavak

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók és frissdiplomás munkanélküliek sikeres belépése a munka világába. Kutatási zárótanulmány, Budapest, 2011 (Corvinus Egyetem)


kereso szavak

 

 

Megváltozott munkaképesség munkavállalók és frissdiplomás munkanélküliek sikeres belépése a munka világába. Vezetési összefoglaló. Budapest, 2011 (Corvinus Egyetem)


kereso szavak

 

 

Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén. Pécs, 2014. (Dr. Nemeskéri Zsolt, Dr. Ásványi Zsófia, Dr. Barakonyi Eszter, Muity György, Szellő János)


nemzetközi mobilitás belső mobilitás régió jogi szabályozás határmenti munkavállalás

 

 

Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. Pécs, 2013. (Szellő János, Barakonyi Eszter, Cseh Judit, Lendvai Tamás, Muity György)


helyi foglalkoztatás közfoglalkoztatás szociális gazdaság vegyes gazdaság

 

 

Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig Pécs, 2014 (Dr. Barakonyi Eszter, Cséfalvay Ágnes, Cseh Judit, Muity György, Szellő János)


pályakezdők régiók munkaerőpiac

 

 

A munkajog digitalizálása A munkajog hozzáalkalmazása a digitális munkakörnyezethez és a változó munkavállalói kompetenciákhoz. Budapest, 2016. (Dr.Kártyás Gábor, Répáczki Rita, Dr. Takács Gábor:)


digitalizálás munkajog kompetenciák

 

 

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon. Pécs, 2013. (Szellő János, Dr. Barakonyi Eszter, Cseh Judit, Lendvai Tamás, Muity György)


rehabilitáció kvóta befogadás