Digitális könyvtár

A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány

 

Az 1990-es évtized első éveiben jelentősen megváltozott az ország munkaerőhelyzete. A korábbi általános munkaerőhiányt történelmileg igen rövid idő alatt tömeges munkanélküliség váltotta fel, amelynek kezelése a szakpolitika számára nagy kihívást jelentett. Meg kellett alkotni a munkanélküliség kezelésének jogszabályi hátterét, létre kellett hozni a regionális munkaügyi szervezetet, átképző központokat és ki kellett dolgozni számos olyan foglalkoztatáspolitikai eszközt, amelyekkel orvosolni lehet a problémáknak legalább egy részét.

Az egyik ilyen foglalkoztatáspolitikai eszköz (az ún. újrakezdési segély) működtetésébe az OTP Bank is aktívan bekapcsolódott, amely az akkori munkaügyi szakigazgatás szerveivel szoros munkakapcsolatot alakított ki. Az együttműködő felek a napi munkában is érzékelték, hogy a munkanélküliség kezelésében nemcsak az államigazgatási apparátusoknak van kevés tapasztalata, de hiányos e tevékenység tudományos, oktatási háttere is. Ezért az akkori Munkaügyi Minisztérium és az OTP Bank vezetői egy olyan rugalmas szervezet létrehozásáról döntöttek, amely támogatja a foglalkoztatáspolitikát megalapozó tudományos és oktatási tevékenységet, így kutatásokat, oktatási programokat, konferenciákat finanszíroz, szakkönyvek, folyóiratok kiadásához járul hozzá. Ezek mentén alapították meg 1991-ben a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítványt (röviden KJM Alapítványt).

 

Az Alapító Okirat szerint a KJM Alapítvány céljai a következők voltak:

  1. Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása, különös tekintettel az ifjúsági munkanélküliség, a munkanélküliség időtartamának csökkentése, a tartósan munkanélküliek újbóli elhelyezkedése, munkaerő piaci tanácsadás, a munkaerő fejlesztés, új típusú foglalkoztatás-politikai eszközök alkalmazása, a foglalkoztatás-politikai érdek egyeztetése, és a hátrányos helyzetű csoportok területi foglalkoztatási stratégiái témákban;

 

  1. Új típusú aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök kísérleti bevezetésének, valamint meglévő eszközök alkalmazásának támogatása;

 

  1. A foglalkoztatáspolitikai, illetve a foglalkoztatáspolitikát alapvetően érintő gazdaságpolitikai döntések megalapozásához szükséges szakértői tevékenység támogatása;

 

  1. A szakképzés, átképzés, felsőoktatás, az elhelyezkedés esélyeit növelő szakmai képzés korszerűsítésének támogatása, elősegítése, illetve a foglalkoztatáspolitika és munkaerőpiaccal kapcsolatos ismeretek fejlesztésének, oktatásának támogatása;

 

  1. A fenti szakmai munkával vállalkozások létrejöttének ösztönzése új munkaalkalmak teremtése érdekében: vállalkozói infrastruktúra fejlesztésének támogatása, inkubátorházak, vállalkozói központok létrehozásának elősegítése;

 

  1. Foglalkoztatáspolitikai témájú tudományos tanácskozások, konferenciák szervezésének támogatása, külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak, kiutazások költségeinek átvállalása, munkaügyi, foglakoztatási publikációk, ismeretterjesztés támogatása.

 

Az Alapítvány az Alapító Okiratban megfogalmazott célok teljesítése érdekében alapcél szerinti közcélú tevékenységet, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontjában rögzített közhasznú tevékenységet folytatott.

 

Az Alapítvány, amelynek munkáját egy 9 tagú Kuratórium és egy 3 főből álló Felügyelő Bizottság irányításával a Kuratórium elnöke, Dr. Rolek Ferenc vezette, évente pályázatokat, PhD ösztöndíjat és TDK ösztöndíjakat írt ki az alapcélok megvalósítása érdekében, támogatta a munkaügyi kutatásokat, munkaügyi témájú konferenciákat és szakkönyvek, egyetemi tankönyvek kiadását, mindezzel számtalan kutatónak nyújtott segítséget kutatásaikhoz.

 

A KJM Alapítvány az Alapítók döntése szerint 2018-ban beolvadt az OTP Fáy András Alapítványba.